ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 073
2  โรงเรียนกันตังพิทยากร 008
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 197
4  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 194
5  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 165
6  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 172
7  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 184
8  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 134
9  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 198
10  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 062
11  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย pcr
12  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 048
13  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 050
14  โรงเรียนซินจง 120
15  โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 203
16  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 208
17  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 054
18  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 066
19  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 204
20  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 167
21  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๘๗ 094
22  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯ 131
23  โรงเรียนทุ่งช้าง 113
24  โรงเรียนท่าลี่วิทยา 157
25  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 109
26  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ 042
27  โรงเรียนนครวิทยาคม 052
28  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 118
29  โรงเรียนนาน้อย 101
30  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 102
31  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 119
32  โรงเรียนน่านนคร 104
33  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 098
34  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 159
35  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 189
36  โรงเรียนบ่อเกลือ 112
37  โรงเรียนบ้านจะตี 095
38  โรงเรียนบ้านจ้อง 085
39  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 148
40  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 162
41  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 075
42  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 178
43  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 089
44  โรงเรียนบ้านปางสา 088
45  โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 078
46  โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 087
47  โรงเรียนบ้านผาแล 174
48  โรงเรียนบ้านพญาไพร 083
49  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 080
50  โรงเรียนบ้านสันกอง 092
51  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) bsk
52  โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 143
53  โรงเรียนบ้านหลวง 125
54  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 169
55  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 084
56  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 173
57  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 081
58  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 176
59  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 041
60  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 064
61  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 164
62  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 179
63  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) bmk
64  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) bmc
65  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 093
66  โรงเรียนบ้านโคนวิทยา 192
67  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 091
68  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 090
69  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 076
70  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 177
71  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 175
72  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 142
73  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 182
74  โรงเรียนปอวิทยา 180
75  โรงเรียนปัว 160
76  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 055
77  โรงเรียนผดุงปัญญา 070
78  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 077
79  โรงเรียนพญาเม็งราย pyr
80  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 117
81  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา mfu
82  โรงเรียนพานพิทยาคม 051
83  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 057
84  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดเแพร่ 155
85  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 193
86  โรงเรียนภูเรือวิทยา 158
87  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 144
88  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 161
89  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 114
90  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 185
91  โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 100
92  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 074
93  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 152
94  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 121
95  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 082
96  โรงเรียนร่องก๊อ-ม่วงคำ rkm
97  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 046
98  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 166
99  โรงเรียนลองวิทยา 127
100  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 141
101  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 044
102  โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา 047
103  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 170
104  โรงเรียนวาวีวิทยาคม 061
105  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 107
106  โรงเรียนศรีนครน่าน 105
107  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 096
108  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154
109  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน sms
110  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 132
111  โรงเรียนสตรีศรีน่าน 097
112  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 146
113  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 147
114  โรงเรียนสองพิทยาคม 151
115  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 065
116  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 106
117  โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 043
118  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 045
119  โรงเรียนสา 099
120  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 205
121  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 201
122  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 110
123  โรงเรียนสิงห์บุรี 209
124  โรงเรียนสุธีวิทยา 145
125  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 111
126  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 130
127  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 171
128  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 186
129  โรงเรียนห้วยยอด 139
130  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 207
131  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 133
132  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 196
133  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 168
134  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 071
135  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 067
136  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 079
137  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 049
138  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 156
139  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 199
140  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 086
141  โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 116
142  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 187
143  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 063
144  โรงเรียนเชือกพิทยาสรรค์ 210
145  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า อุตรดิตถ์ 150
146  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 163
147  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 206
148  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 126
149  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 200
150  โรงเรียนเทศบาล๑ ศรีเกิด tsb
151  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 181
152  โรงเรียนเมืองกระบี่ 195
153  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 191
154  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 103
155  โรงเรียนเมืองเชลียง 149
156  โรงเรียนเมืองแงง 108
157  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม mrw
158  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 202
159  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 059
160  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม wcr
161  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 188
162  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 137
163  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 122
164  โรงเรียนแก่งคอย 140
165  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม mwk
166  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 072
167  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 190
168  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 135
169  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 060
170  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 056
171  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 136
172  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ mss
173  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 053
174  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 058
175  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 129
176  โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 128
177  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 115
178  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 183