ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 073
2  โรงเรียนกันตังพิทยากร 008
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 197
4  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 194
5  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 165
6  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 172
7  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 184
8  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 134
9  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 198
10  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 062
11  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย pcr
12  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 048
13  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 050
14  โรงเรียนซินจง 120
15  โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 203
16  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 208
17  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 054
18  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 066
19  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 204
20  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 167
21  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๘๗ 094
22  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯ 131
23  โรงเรียนทุ่งช้าง 113
24  โรงเรียนท่าลี่วิทยา 157
25  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 109
26  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ 042
27  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1 212
28  โรงเรียนนครวิทยาคม 052
29  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 118
30  โรงเรียนนาน้อย 101
31  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 102
32  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 119
33  โรงเรียนน่านนคร 104
34  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 098
35  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 159
36  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 189
37  โรงเรียนบ่อเกลือ 112
38  โรงเรียนบ้านจะตี 095
39  โรงเรียนบ้านจ้อง 085
40  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 148
41  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 162
42  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 075
43  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 178
44  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 089
45  โรงเรียนบ้านปางสา 088
46  โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 078
47  โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 087
48  โรงเรียนบ้านผาแล 174
49  โรงเรียนบ้านพญาไพร 083
50  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 080
51  โรงเรียนบ้านสันกอง 092
52  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) bsk
53  โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 143
54  โรงเรียนบ้านหลวง 125
55  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 169
56  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 084
57  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 173
58  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 081
59  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 176
60  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 041
61  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 064
62  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 164
63  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 179
64  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) bmk
65  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) bmc
66  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 093
67  โรงเรียนบ้านโคนวิทยา 192
68  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 091
69  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 090
70  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 076
71  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 177
72  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 175
73  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 142
74  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 182
75  โรงเรียนปอวิทยา 180
76  โรงเรียนปัว 160
77  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 055
78  โรงเรียนผดุงปัญญา 070
79  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 077
80  โรงเรียนพญาเม็งราย pyr
81  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 117
82  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา mfu
83  โรงเรียนพานพิทยาคม 051
84  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 057
85  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดเแพร่ 155
86  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 193
87  โรงเรียนภูเรือวิทยา 158
88  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 144
89  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 161
90  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 114
91  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 185
92  โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 100
93  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 074
94  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 152
95  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 121
96  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 082
97  โรงเรียนร่องก๊อ-ม่วงคำ rkm
98  โรงเรียนร่องก๊อ-ม่วงคำ 214
99  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 046
100  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 166
101  โรงเรียนลองวิทยา 127
102  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 141
103  โรงเรียนวัดชันสูตร 211
104  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 044
105  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 213
106  โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา 047
107  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 170
108  โรงเรียนวาวีวิทยาคม 061
109  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 107
110  โรงเรียนศรีนครน่าน 105
111  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 096
112  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154
113  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน sms
114  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 132
115  โรงเรียนสตรีศรีน่าน 097
116  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 146
117  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 147
118  โรงเรียนสองพิทยาคม 151
119  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 065
120  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 106
121  โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 043
122  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 045
123  โรงเรียนสา 099
124  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 205
125  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 201
126  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 110
127  โรงเรียนสิงห์บุรี 209
128  โรงเรียนสุธีวิทยา 145
129  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 111
130  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 130
131  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 171
132  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 186
133  โรงเรียนห้วยยอด 139
134  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 207
135  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 133
136  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 196
137  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 168
138  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 071
139  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 067
140  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 079
141  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 049
142  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 156
143  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 199
144  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 086
145  โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 116
146  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 187
147  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 063
148  โรงเรียนเชือกพิทยาสรรค์ 210
149  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า อุตรดิตถ์ 150
150  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 163
151  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 206
152  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 126
153  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 200
154  โรงเรียนเทศบาล๑ ศรีเกิด tsb
155  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 181
156  โรงเรียนเมืองกระบี่ 195
157  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 191
158  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 103
159  โรงเรียนเมืองเชลียง 149
160  โรงเรียนเมืองแงง 108
161  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม mrw
162  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 202
163  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 059
164  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม wcr
165  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 188
166  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 137
167  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 122
168  โรงเรียนแก่งคอย 140
169  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม mwk
170  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 072
171  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 190
172  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 135
173  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 060
174  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 056
175  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 136
176  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ mss
177  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 053
178  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 058
179  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 129
180  โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 128
181  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 115
182  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 183