ขณะได้แก้ไข SERVER เรียบร้อยแล้ว และได้จด Domain name
ใหม่เป็น mreschool.net โปรดเข้าเว็บไซต์นี้แทน www.mreschool.net
โรงเรียนใดมีปัญหา โทร 0815949748